18 aprilie 2010

Pentru că suntem "chip si asemănare"


"Toată frumuseţea firii vine din taina celui Tainic.
Fără această taină a celui Tainic, firea nu ar putea păstra nici măcar o clipă acea frumuseţe liniştită şi blândă care străluceşte în ea.
Toată firea zidită este ca un nor care stăvileşte lumina puternică şi domoleşte flacăra dumnezeiască.
Subţirimea sau grosimea acestui nor este legată de vederea noastră sufletească. Pentru sufletele gingaşe, acest nor este subţire şi străveziu, iar pentru cele grosolane, gros şi întunecos."

Sf'ântul Nicolae Velimirovici - Gânduri despre bine şi rău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails