26 octombrie 2012

Acasă la Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir


Sfântul Dimitrie s-a născut şi a vieţuit în cetatea Thesalonicului în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu, tatăl său fiind însuşi voievodul cetăţii. De teama prigoanelor pornite împotriva creştinilor, părinţii şi-au botezat în taină feciorul în credinţa creştină şi s-au îngrijit ca acesta să dobândeasca tainele dreptei credinţe şi deprinderile unei vieţuiri în cinste şi demnitate.
Găsit vrednic de urmat tatălui său după ce acesta a părăsit vremelnica viaţă, Dimitrie a fost chemat de însuşi Maximian împăratul la conducerea cetăţii.
Însă în curând credinţa şi gândurile creştine ale tânărului voievod au fost mărturisite prin fapte şi au fost cunoscute de împărat, care a ordonat prinderea şi aducerea lui Dimitrie în temnniţă, unde, mărturisind până la capăt credinţa în Dumnezeu Cel Unul, a fost însuliţat şi aşa şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos.

În vara aceasta, a rânduit Domnul să ajung la Thesalonic şi să mă închin şi să mă rog Sfântului în casa sa, în locul în care a fost întemniţat, a pătimit şi s-a jertfit, în locul din care de la începutul anilor 300 după Hristos, când Sfântul a fost martirizat şi până astăzi izvorăşte nu numai mir, ci izvorăsc biruinţi şi binecuvântări tuturor celor care îl cheamă în ajutor prin rugăciune. 


 Biserica Sfântului Dimitrie - Thesalonic, Grecia
Sfintele moaşte, izvorâtoare de mir şi bucurie


 

Mormântul Sfântului Dimitrie, aflat într-una dintre cele cinci abside ale Bisericii, în care a sălăşluit cinstitul trup izvorâtor de miresme până la mutarea în raclă.


 Cripta subterană din subsolul Bisericii Sfântul Dimitrie este locul în care se pare că a fost întemniţat şi mai apoi martirizat Sfântul. Bucăţile şi ansamblurile de piatră descoperite de arheologi au fost identificate ca fiind piese dintr-un altar şi dintr-un baptismariu, dar şi alte obiecte şi bucăţi de piatră cu însemne creştine.
 Biserica din catacombe...


Undeva în stânga altarului, deasupra întrării în biserica subterană, sunt aşezate moştele Sfintei Muceniţe Anisia fecioara, care a plătit cu moarte mucenicească credinţa în Hristos tot în vremea împăratului Maximian, asemeni Sfântului Dimitrie, dimpreună cu care se bucură şi în Biserica pământească, dar mai cu seamă în cea cerească.

 

23 octombrie 2012

Etichete :)Ferry-garaj
Fetiţa şi marea
Felinar

 


În aşteptare
Mic dejun gratis
Îmbrăţişare


Foto de familie 

...to be continued...! :)21 octombrie 2012

Gând de ziua Sfinţilor Mărturisitori Transilvăneni


Pentru că sunt născută în Săliştea de dor a Sibiului, vecină cu Galeşul cel aşezat sub streaşină de brazi şi pentru că o parte din rădăcinile mele sufleteşti şi trupeşti îşi trag seva din Răşinariul în care a dormit pentru o vreme, smerit, Sfântul Andrei Şaguna, pentru că inima mea tresaltă vie la orice atingere de trăire şi credinţă curată, românească, Sfinţii prăznuiţi astăzi îmi sunt tare dragi.

Atunci când bocancul austro-ungar se căznea să strivească miile de piepturi de români transilvăneni din care se striga credinţa ortodoxă şi tunurile lui Bucow dărâmau în Ardeal mănăstirile şi bisericile ortodoxe una câte una, aceşti neînfricaţi luptători pentru credinţa ortodoxă au purces la Viena să o mărturisească şi să ceară dreptate, netemându-se să înfrunte mărirea împărătesei Maria-Tereza. 
 Şi am nădejde tare că tot aceşti Sfinţi şi Apărători sta-vor acum nu înaintea vreunui împărat pământesc ci Însuşi înaintea Împăratului Ceresc, nu înfruntând, ci cerând în rugăciune pentru noi cei de-acum biruinţă în faţa vânturilor ce bat din nou dinspre Apus. 
Căci aduc cu ele, cu gând de-nstăpânire, răceala şi pustiul unei trăiri golite de prezenţa lui Hristos şi ne îndeamnă să ne ruşinăm a ne mărturisi Credinţa şi a ne face Crucea...


Luptătorilor pentru ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe
Aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe
Şi ca nişte înţelepţi propovăduitori
Pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură.

Mari au fost ostenelile voastre, 
Mare şi osândirea propovăduirii
Mare a fost şi rodul luptei voastre,
Pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos!

Troparul Sfinţilor Transilvăneni


Icoanele Sfinţilor au fost pictate în atelierul Mănăstirii DiaconeştiRelated Posts with Thumbnails